Kristina Bartley

 

 

Certificates and exams

Teacher certificate (Pre-school) 1983 University of Gothenburg

Bachelor of Sociology 1988 University of Gothenburg

Master of Sociology 1994 University of Gothenburg

Doctor of Sociology 1998 University of Gothenburg

 

Employments

1981-1992, pre-school teacher.

1992-1998, candidate for the doctorate and assistant master in Sociology at University of Gothenburg.

99.01.01-99.06.30, deputy senior lecturer in Sociology at the University of Gothenburg and the University College of Borås.

99.07.01-01.10.31, deputy senior lecturer in Sociology at the University College of Borås.

01.11.01-  senior lecturer in Sociology at the University College of Borås.

 

Committees and commissions

1999-2000, Evaluation of the project “Förankring av Barnkonventionen i Västsverige” for Save the Children Sweden.

01.09.01-03.31.12, Scientific leader for the Children´s Rights  Convention Knowledge Team at the National Center for Democratic Values Studies at the University of Gothenburg.

02.04.12-03.06.30, Member of interdisciplinary working group for implementation of UN Convention on the Rights of the Child in higher education at the National Agency for Higher Education, Stockholm.

02.05.23 -, Member of interdisciplinary working group at the national Children´s Ombudsman, Stockholm.

03.08.26 – 060630, Vice chairman in Research and Education Board at the University College of Borås.

07.09.01- Leader for the seminarian team Steering and Learning in Work life and Education at the University College of Borås.

10.02.01- Member of Department Board at the School of Education & Behavioural Sciences at the University College of Borås.

Review assignments (1) for a scientific journal, International Journal of Early Childhood Volume 37, number 3, 128.

 

Publications

Bartley, K & Hanson, S. 1991.“100 år av barnomsorg”. In Blomsterberg, M & Therborn, G (eds). Vad styr Sverige? Forskningsrapport 105. Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Bartley, K & Hanson, S. 1994. Barnomsorg i Tiden. Monografi från sociologiska institutionen, Göteborgs universitet, nr 53 (Master Diss).

Bartley, K, Nordström, M, Björnberg, U. 1997. “An overview state of the art study on the reconciliation of work and family life for men and women and the quality of care services”. Swedish National Report. Prepared for the European Commission Equal Opportunities Unit. Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Bartley, K. 1998. Barnpolitik och barnets rättigheter. Monografi från sociologiska institutionen, Göteborgs universitet, nr 67 (PhD Diss).

Bartley, K. 2000. Förankring av barnkonventionen i Västsverige – en utvärdering av projektet “Dags för barnkonventionen i Västsverige” för Rädda Barnen. Institutionen för pedagogik. Högskolan i Borås.

Bartley, K & Haellquist, M. 2000. Barnkonventionen och Tjosanhejsan. Stenungsund. Haellquist och Röstlunds förlag. Läromedel och metod för hur man kan arbeta med barnkonventionen och läroplanerna Lpfö 98 och Lpo 94.

Bartley, Kristina och Oudhuis, Margareta. 2000. Framtida kompetensbehov. En rapport från två sök- och dialogkonferenser. Högskolan i Borås: AiV – Arbetsvetenskap i Västsverige.

Bartley, K. 2001. “FN:s konvention om barnets rättigheter. Om perspektiv och innehåll med relevans för skolan”. In: Utbildning & Demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik. Volym 10, nummer 2, 2001, s. 25-37. Örebro universitet.

Bartley, K. 2002. “Värdegrunden och FN:s konvention om barnets rättigheter”. In: Andersson, B & Hägglund, S (red). 2002. Barnets rättigheter. Värdegrunden rapport 4. Göteborgs universitet.

Bartley, K & Ravini, V.  2002. “Pengarna måste komma fram till barnen … En jämförelse av barnkonventionen i Rumänien och Sverige.” In: Andersson, B & Hägglund, S (red). 2002. Barnets rättigheter. Värdegrunden rapport 4. Göteborgs universitet.

Bartley, K & Ravini, V. 2003 “Livsviktig kunskap och färdighet i pedagogiskt arbete.” In: Högskoleverket. FN:s barnkonvention angår högskolan. Rapport 2003:6 R.

Bartley, K & Ravini, V. 2003. “Livsviktig kunskap”. In: Förskoletidningen nr 6/2003. Barnkonventionen. Förskolans Förlag.

Bartley, K. 2004. “Sisyfosarbete och guden Ares.” In: Föreningen lärare i religionskunskap. Om stora barn och små. Årsbok 2004.

Bartley, K. 2007. “Skolans demokratiuppdrag förstärks – om rätten till skadestånd för 
kränkande behandling”. In:. Zimmerman, F., Rolandsson, B., Oudhuis, M., Riestola, P., Theandersson, C., Bartley, K., Puaca, G. Perspektiv på demokrati. En vänbok till Hans Lindfors. Skrift nr 1:2007. Borås: Högskolan i Borås. Institutionen för pedagogik.

Bartley, K, 2008. Barnpolitik och samhällelig styrning. En studie av barns rättigheter i Costa Rica. In: Rapport nr 1:2008. Borås: Högskolan i Borås. Institutionen för pedagogik.

Bartley, K., Dimenäs, J., Hallnäs, H. 2009. Studentinflytande och makt. En studie av studentinflytande i relation till styrning, verksamhet och utvärdering ur lärares perspektiv. In: Rapport nr 1:2009, Borås: Högskolan i Borås. Institutionen för pedagogik.

Bartley, K., Dimenäs, J., Hallnäs, H. 2010. Student Participation in Higher Education – A Question of Governance and Power. Nordic studies in Education. 3/2010. Vol 30 pp.150-165.  Oslo

Bartley, K & Ericson, M. 2011. (kommande) “Ett plus ett kan bli tre – en studie om samverkan kring sociala risker”. Myndighet för samhällsskydd och beredskap (MSB).

 

Some personal details…

I am 57 years old. I have a daughter (31 years old) who is a teacher and also studding special education, and a son (26 years old), who is making his PhD in psychology. I have also two wonderful grandchildren, Alma and Elita, both 3 years old. I live in Gothenburg a wonderful city not too far from Borås. In my free time I like to be with my family and friends, reading, traveling and writing.

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: